Στα βοηθητικά προβλήματα  "ματ σε n κινήσεις" παίζουν ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΜΑΥΡΑ  και βοηθούν τα λευκά να δώσουν ματ στα μαύρα σε n κινήσεις. Στα βοηθητικά δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Οι δύο πλευρές συνεργάζονται ώστε να κάνουν τα λευκά ματ. 

 

 Για παράδειγμα, σε ένα βοηθητικό ματ 3 κινήσεων, η λύση έχει τη μορφή

                                 1.Μ1  Λ1

                                 2.Μ2 Λ2

                                 3.Μ3 Λ3#.

 Όσοι  συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να γράψουν  όλες τις κινήσεις συμπεριλαμβανομένου και του τελικού ματ.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


   Στα   "αντίστροφα ματ σε n κινήσεις" παίζουν πρώτα τα λευκά και ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ  τα μαύρα να δώσουν ματ στα λευκά σε n κινήσεις, ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΑΥΤΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ.  Δηλαδή  τα μαύρα "αμύνονται"  στο να κάνουν ματ και σε όλες τις πιθανές τους άμυνες τα λευκά έχουν τέτοιες κινήσεις που τα ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ να κάνουν ματ ! Τα αντίστροφα, με άλλα λόγια, είναι προβλήματα άμυνας με τη διαφορά  ότι γίνονται ματ τα λευκά, και όχι τα μαύρα. 

Για παράδειγμα, σε ένα αντίστροφο ματ 2 κινήσεων με δύο άμυνες του μαύρου, η λύση έχει τη μορφή

                                 1.Λ1 

αν 1 Μ1 τότε 2. Λ2 Μ3 #

αν 1... Μ1 τότε 2. Λ2 Μ3 # .

 

   Όσοι  συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να γράψουν  όλες τις κινήσεις  εκτός από την τελευταία κίνηση με την οποία ο μαύρος αναγκάζεται να κάνει το ματ.