Περί "Ζήνωνος" 

Πολλοί μπερδεύουν το όνομα Ζήνων. Μπερδεύουν τρεις τουλάχιστον Ζήνωνες, τον έναν με τους άλλους, γιατί τρεις ήταν οι διάσημοι αρχαίοι φιλόσοφοι με το ίδιο όνομα. Υπάρχουν βέβαια ακόμη τρεις – τέσσερις άλλοι φιλόσοφοι με το ίδιο όνομα, αλλά όχι και τόσο σπουδαίοι. Από τους διάσημους ο ένας είναι ο Ζήνων ο Ελεάτης, χρονολογικά ο αρχαιότερος αφού γεννήθηκε το 464 π.χ. Είναι ο αρχηγός της Ελεατικής Σχολής και συνεχίζει το έργο του Ξενοφάνη και του Παρμενίδη. Γνωστός για τα «Παράδοξά» του, που βασίζονταν στο ότι οι αρχαίοι δεν δεχόντουσαν ότι η κατάτμηση της ύλης και του χρόνου έχει όρια (πιο γνωστό από αυτά «το παράδοξο του Αχιλλέα με τη χελώνα»). Δεύτερος στη χρονολογική σειρά είναι ο Ζήνων ο Κιτιεύς, από το Κίτιο της Κύπρου, που γεννήθηκε το 335π.χ., ναυάγησε ως έμπορος και φιλοσοφούσε στο χώρο της «Ποικίλης Στοάς» στην αθηναϊκή αγορά, αρχηγός της Στωϊκής Σχολής. Τρίτος στη σειρά είναι ο Ζήνων ο Σιδώνιος, λιγότερο διάσημος από τους δύο άλλους, αλλά διαπρεπής της Σχολής των Επικουρείων. Γεννήθηκε το 154 π.Χ., έδρασε στην Αθήνα, υπήρξε μαθητής του Απολλόδωρου και ίσως δάσκαλος του Κικέρωνα.